Hygienrutiner vid Covid-19

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Prata med din handledare eller chef om det är något du funderar på efter utbildningen.

OBS! Det är viktigt att också gå igenom med din arbetsgivare om det finns lokala rutiner du behöver känna till.

Gör Socialstyrelsens utbildning Del 1 (Del 2 riktar sig till anställda på vårdcentral och sjukhus) samt läs igenom VGR´s riktlinjer, fliken Kommunal vård.

Denna film har tagits fram speciellt för VGR och belyser de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. Filmen gäller arbete i kommunens äldreomsorg. då man från folkhälsomyndigheten sett att det brister i skydd inom äldreomsorgen

På denna sida finns en rad rubriker under den inledande informationstexten. Under rubriken Kommunal vård återfinns de riktlinjer som gäller inom Västra Götalandsregionen. Läs i första hand de riktlinjer som gäller där du ska arbeta; Covid-19 i ordinärt boende eller Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS.

Covid-19-skylt

Socialstyrelsens webbutbildning kring Covid-19

Här får du veta mer om smittspridning, hygienrutiner vid smitta och om skyddsutrustning.

Scroll to Top