Basala hygienrutiner

Personal inom vård och omsorg behöver använda basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Basal hygien innebär god handhygien och användning av arbetskläder samt vid behov skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner.  Basal hygien ska användas vid nära arbete med personer i gruppbostäder, hemtjänst och särskilda boenden. 

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Det är ändå viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning. 

Utbildningsdelen kräver inget särskilt inlogg, men för att göra Hygienkörkortet krävs att du skaffar ett inlogg (se instruktioner på aktuell websida).

Utbildningen är öppen för alla, tar totalt ca 26 minuter och kräver ingen inloggning 

  • Del 1 (13 minuter)
  • Del 2 (13 minuter)  

OBS! När du genomfört utbildningen: Skriv ut ditt diplom.

Efter genomförd utbildning i Basala hygienrutiner: Gör Hygienkörkortet och skriv ut godkänt testresultat att ta med till din chef. Testet tar ca 10 minuter att genomföra. Du behöver skapa ett inlogg för att komma åt testet.

OBS! När du genomfört utbildningen: Skriv ut godkänt testresultat.

Scroll to Top