Bemötande

Om du har jobbat inom något serviceyrke tidigare har du säkert med dig mycket erfarenhet av hur viktigt ditt bemötande är i mötet med kund. Socialstyrelsen har tagit fram en nationell värdegrund som gäller för äldreomsorgens verksamheter. I denna värdegrund betonas att respektera den äldres möjlighet till självbestämmande och personalens ansvar för att respektera den äldres vilja.  

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att utbildningen kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. För att gå utbildningen måste du registrera dig på socialstyrelsens utbildningsportal genom att identifiera dig via BankID.

Du startar med kapitel 1 äldreomsorgens nationella värdegrund samt kapitel 4-9 som fokuserar på självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning, delaktighet och gott bemötande.

Om du gör dessa kapitel tar utbildningen ca 1 timme att genomföra. Det finns möjlighet att få ett intyg om man genomför alla delar av utbildningen men det är inte aktuellt i dagsläget.

I Socialstyrelsens webbintroduktion finns ett avsnitt om förhållningssätt och bemötande som är viktigt att du tar del av. Vi länkar därför vidare till vår sida som rör dig som ska arbeta inom funktionshinderomsorgen.

Rulla till toppen