Bemötande

Om du har jobbat inom något serviceyrke tidigare har du säkert med dig mycket erfarenhet av hur viktigt ditt bemötande är i mötet med kund. Socialstyrelsen har tagit fram en nationell värdegrund som gäller för äldreomsorgens verksamheter. I denna värdegrund betonas att respektera den äldres möjlighet till självbestämmande och personalens ansvar för att respektera den äldres vilja.  

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att utbildningen kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. För att gå utbildningen måste du registrera dig på socialstyrelsens utbildningsportal genom att identifiera dig via BankID.

Du startar med kapitel 1 äldreomsorgens nationella värdegrund samt kapitel 4-9 som fokuserar på självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning, delaktighet och gott bemötande.

Om du gör dessa kapitel tar utbildningen ca 1 timme att genomföra. Det finns möjlighet att få ett intyg om man genomför alla delar av utbildningen men det är inte aktuellt i dagsläget.

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd. Depression är det vanligaste psykiatriska tillståndet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa.

Läs mer om psykisk ohälsa hos äldre personer på GR:s hemsida.

Rulla till toppen