Demens

Ju längre vi lever desto större är risken att vi drabbas av demens. Av äldre över 90 år har nästan 50% någon form av demenssjukdom. Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Många med demens blir oroliga och det är därför viktigt att förstå att det är en sjukdom och att an behöver bemöta dessa personer på ett bra sätt.

På Demenscentrums hemsida finns flera utbildningar. Du väljer kursen Nya Demens ABC. Denna innehåller 10 olika kapitel. Inlogg behöver skapas för att genomföra utbildningen. Test med tillhörande intyg finns också.

Tidsåtgång: 2 timmar

Rulla till toppen