Förflyttningsteknik

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning behöver inte vara tungt – om du använder rätt teknik! Det kan röra sig om att använda en god förflyttningsteknik eller hjälpmedel, men även hur du samarbetar med personen och med dina kollegor.  Att planera förflyttningen är viktigt, så att ni har gott om utrymme och så att både person och medarbetare vet vad som ska ske.

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, men du har också ett eget ansvar. Du behöver bedöma hur situationen är när du är på plats hos personen.  Är du osäker i en förflyttningssituation bör du arbeta med någon som har mer erfarenhet. Att använda ett tekniskt hjälpmedel på fel sätt kan medföra en skaderisk för både personen och dig själv.

Kommunen har anställda arbetsterapeuter och sjukgymnaster som kan visa andra tekniker för förflyttning om personen har fått ett förändrat behov. Det är t ex mycket vanligt att en person med en infektion i kroppen har svårare att utföra förflyttningar än tidigare. Du ska inte använda ett hjälpmedel som tillhör en person till någon annan, eftersom varje hjälpmedel är personligt förskrivet och anpassat för just den personen.

Här finner du filmer som beskriver hur vi kan arbeta i olika situationer.

Ergonomi i vården

Från sittande till stående

Vändning i säng

Förflyttning med lyft

Här finner du en teoretisk utbildning i Vårdhandboken om Arbetsteknik och förflyttningskunskap.* Kursen är indelad i tio delar, ett avsnitt för principerna i förflyttningsteknik och ett avsnitt för var typ av förflyttning.

*Att göra en digital förflyttningstekniksutbildning är givetvis inte möjligt och vi rekommenderar att all omvårdnadspersonal får en praktisk genomgång så snart som möjligt.

Rulla till toppen