Hygienrutiner

Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete.  Här får du lära dig om både basala hygienrutiner och rutiner vid Covid-19.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Personal inom vård och omsorg använder basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Tidsåtgång: 35 minuter

Bild av Covid-19-viruset

Hygienrutiner vid Covid-19

På denna sida får du vet vad du behöver tänka på vid Covid-19, utöver att använda basala hygienrutiner.

Tidsåtgång: 55 minuter

Scroll to Top