Hygienrutiner

Basala hygienrutiner omfattar handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Basala hygienrutiner är viktiga inom vård och omsorg för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det viktigaste du kan göra för att skydda de personer som du möter från att bli sjuka.

Utbildningen består av en kort film som beskriver hur man tillämpar basala hygienrutiner, en skriftlig rutin samt ett test med 11 frågor (som kan göras om flera gånger).

Inlogg behöver skapas (instruktioner finns på utbildningssidan). Ett skriftligt intyg kan skrivas ut efter genomfört och godkänt test.

Tidsåtgång: ca 30 minuter

Rulla till toppen