Hygienrutiner

Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete. Här får du lära dig om både basala hygienrutiner och rutiner vid Covid-19.

Stäm alltid av med din chef om det är några andra rutiner än basala hygienrutiner du behöver känna till på din arbetsplats.

Bild på händer som tvättas

Socialstyrelsens hygienutbildning

Utbildningen består av en generell del om reglerna för och syftet med de basala hygienrutinerna. Därefter finns specifika delar om hur du ska tillämpa de basala hygienrutinerna samt använda personlig skyddsutrustning i olika situationer inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSS-boende och bostad med särskilt stöd enligt SoL. Välj den del som är aktuell för din del. Avslutningsvis finns ett kunskapstest och möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Utbildningen tar cirka en timme att genomföra, men tiden kan variera beroende på hur många moduler du väljer att gå igenom. Modul 1 tar cirka 30 min och en specifik del från din specifika verksamhet tar cirka 10-15 min.

Du loggar in på utbildningen genom att starta ett eget konto eller använda mobilt bank-id.

På denna sida finns en rad dokument som rör kommunal vård och omsorg i Västra Götaland vid Covid-19. Dessa uppdateras kontinuerligt. Det ger dig en överblick av vilka regionala riktlinjer som finns kring hygien. Stäm av med din chef vilka delar du bör läsa igenom.  

Rulla till toppen