Information till dig som arbetstagare

Hej och välkommen till Göteborgsregionens gemensamma introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!

Bild på en hemtjänstsköterska tillsammans med en äldre kvinna

Vi är glada att du i den denna mycket ansträngda situation visar intresse för att arbeta inom ett så viktigt område som vård och omsorg.

Förmodligen har du som läser detta  hört att vi inom kommunen har stort behov av vikarier inom verksamheter som vänder sig till äldre eller personer med funktionsvariation, medmänniskor som behöver hjälp för att klara sin vardag.  

Äldre personer har ofta behov av hjälp med tvätt, städ, inköp, mat, dusch och liknande. De har alla levt ett långt liv där de tidigare klarade att göra detta själva, men på grund av sjukdomar som många gånger kommer med åldern behöver de nu hjälp och stöd. Någon har muskler som inte orkar, någon annan ett minne som brister och den tredje är väldigt ensam och orolig.  

Personer med en funktionsvariation har olika behov av stöd, både fysiskt och psykiskt. Vissa har svårt att gå och röra sig och andra behöver hjälp och stöd för att få vardagen att gå ihop.

I dagsläget är behovet av extra personal och vikarier stor då en del av den ordinarie personalen är sjukskrivna på grund av coronavirus eller vanlig förkylning.

Vi är glada för ditt intresse att arbeta med oss i denna svåra tid. Vi hoppas att du kommer att trivas och vem vet? Kanske blir det din nya karriär*?

På denna sida kan du genomföra ett antal viktiga utbildningar som ger dig kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg.

Men först av allt, ta gärna del av några filmer från medarbetare som beskriver sitt yrke.

Lycka till!

Nicholas Singleton, enhetschef och Anna Haglund, projektledare.
På uppdrag av Socialcheferna i Göteborgsregionens kommuner

*För att jobba inom dessa verksamheter krävs vårdutbildning, t.ex. undersköterskeutbildning. I detta läge har GR på uppdrag av cheferna i kommunen tagit fram en kortare webbintroduktion som består av ett antal digitala utbildningar som du måste ha gjort innan du kan börja arbeta. Mer information får du från din arbetsgivare.

Filmer

Daniela är vikarie i äldreomsorg

Vad får man göra inom äldreomsorgen

Vad gör man på LSS daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Personlig assistans

Scroll to Top