Jobba säkert med läkemedel

Utbildning Läkemedelshantering och delegering

Denna utbildning består av två delar, en handlar om läkemedel och en om insulin och ger dig baskunskap om säker läkemedelsbehandling inför delegering och även vid förnyelse av delegering. Du behöver skaffa dig ett inlogg för att genomföra dessa utbildningar.

Många av de människor vi möter inom vård- och omsorg har mediciner för sina sjukdomar. För att de inte ska glömma att ta sina mediciner har sjuksköterskan ansvar för att de ska få rätt medicin i rätt tid. Inom vården blir vårdpersonalen, dvs DU, sjuksköterskans förlängda arm och ska säkerställa att medicinerna ges i rätt tid och till rätt person. Det är ansvarig sjuksköterska på din arbetsplats som bedömer om du har behov av och kan ta emot en delegering.

Som ett första steg i att få delegering att ge medicin ska du gå utbildningen Jobba säkert med läkemedel som finns på Svenskt demenscentrum och är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utbildningen tar cirka 2 timmar att genomföra och varje kapitel tar 15–30 minuter. Du kan ta paus när du vill och programmet kommer ihåg hur långt du har kommit i utbildningen. 

Del 1 Läkemedel består av 4 kapitel med utbildningsmaterial och du behöver genomföra alla 4 kapitlen för att få tillgång till kunskapstestet. Diplom utfärdas vid godkänt resultat och finns då tillgängligt på utbildningssidan.

Del 2 Insulin har ett separat kunskapstest samt diplom. Båda diplomen är giltiga i 1 år. 

När du kommer in på sidan Svenskt demenscentrum kommer du att upptäcka att det finns flera intressanta utbildningar att gå, men först måste du skapa ett användarkonto.

Tänk på att skriva ut diplomen och ta med till din arbetsgivare.

Rulla till toppen