Lagar och regler

Tidsåtgång: 10 minuter

Här kan du ladda ner en kort presentation av de lagar som styr verksamheterna inom vård och omsorg.

Lex Sarah

Tidsåtgång: 10 minuter

Lex Sarah innebär att personalen inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om fysiska missförhållanden eller dåligt bemötande. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bakgrunden till namnet Lex Sarah är att undersköterskan Sarah Wägnert 1997 upptäckte och anmälde vanvård på äldreboendet hon arbetade på.

Alla som arbetar under Socialtjänstlagen eller LSS (lagen om särskilt stöd och service) är skyldiga att anmäla om man upptäcker missförhållanden.

Exempel på när man ska anmäla enligt Lex Sarah kan vara vid t.ex:

  • Fysiska övergrepp
  • Psykiska övergrepp
  • Sexuella övergrepp
  • Brister i bemötande
  • Brister i omsorgen

Liten film från IVO som beskriver Lex Sarah för äldre finns här (3,30 min):

Liten film från IVO som beskriver Lex Sarah för personer med funktionsnedsättning finns här (3,38 min):

På din arbetsplats får du veta mer om vilka rutiner som gäller för Lex Sarah på just på din arbetsplats.

Läs mer om Lex Sarah och Lex Maria i Vårdhandboken

Lagar och regler

Lex Maria

Tidsåtgång: 5 minuter

Lex Maria-anmälan ska utföras då en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Alla som arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att anmäla om man upptäcker vårdskada eller risk för vårdskada.

På din arbetsplats får du veta mer om vilka rutiner som gäller för Lex Maria på just på din arbetsplats.

Läs mer om Lex Sarah och Lex Maria i Vårdhandboken

Rulla till toppen