Sekretess / Tystnadsplikt

Vad innebär sekretess och tystnadsplikt?

Du behöver kunskap om sekretesslagstiftningen för att kunna tillämpa den i det arbete du utför. Sekretess och tystnadsplikt finns för att skydda de personer du möter. Genom dessa texter från Vårdhandboken, Kunskapsguiden och i webbintroduktion för funktionshinderomsorgen får du kunskap kring vad sekretess och tystnadsplikt är och vad det innebär för dig i ditt arbete.

Tidsåtgång: 15 minuter

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper. Vårdhandboken tar upp frågor som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvård, men texterna ger grundläggande kunskaper även för dig som är anställd i annan kommunal verksamhet. Texterna tar cirka 15 minuter att läsa tillsammans med det test, genom vilket du kan stämma av dina nya kunskaper.  

Tidsåtgång: 15 minuter

Du som kommer att arbeta inom äldreomsorgen, läs även avsnittet offentlighet och sekretess på kunskapsguiden.se.

För dig som kommer att arbeta inom funktionshinderomsorgen finns ett avsnitt om sekretess i Socialstyrelsens webbintroduktion som är viktig att du tar del av. Vi länkar därför vidare till vår sida som rör dig som ska jobba inom funktionshinderomsorgen.

Rulla till toppen