Funktionshinder

För dig som kommer att arbeta inom funktionshinderverksamhet finns en webbintroduktion framtagen av Socialstyrelsen. Den ger dig grundläggande kunskap inom några av de områden som är särskilt viktiga för dig i ditt kommande arbete.  

Du behöver för att få tillgång till utbildningen skapa ett användarkonto och logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal https://utbildning.socialstyrelsen.se. För att skapa ett användarkonto behöver du ett BankID.   

Tidsåtgång: 1 timma

Webbintroduktionen ger kunskap om  

  • Individens rättigheter
  • Lagar och föreskrifter
  • Förhållningssätt och bemötande 
  • Kommunikation
  • Dokumentation och sekretess

Webbintroduktionen består av fyra delar med övningar till varje del. Sammanlagd tid för hela webbintroduktionen är cirka 60 minuter, men varje avsnitt går också att genomföra var för sig. 

Du är klar när du har gått igenom introduktionens alla delar och kan då efter att ha svarat på några utvärderingsfrågor skriva ut ett kursbevis. 

 

Tidsåtgång: 1,5 timma

För att lära mer om autism och autismspektrumtillstånd är det bra att ta del av Autism- och Aspergerförbundets webbutbildning e-autism som du finner här. Genom Autism- och Aspergerförbundet kan du även få ytterligare kunskap inom området

Rulla till toppen