Palliativ vård

Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individen och de närstående. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.​

Målet med palliativ vård är varken att förkorta eller förlänga livet utan att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Palliativ vård syftar till en helhetsvård av hela människan och dennes anhöriga fram till döden. Personen ska få hjälp att leva ett så aktivt liv som möjligt under den sista tiden av livet.

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade. Utbildningen tar ca 2,5 timmar att gå igenom som helhet. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Utbildningen ligger hos Palliationsakademin och kräver att du skapar ett konto för att logga in.

Rulla till toppen