Palliativ vård

Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individen och de närstående. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.​

Målet med palliativ vård är varken att förkorta eller förlänga livet utan att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Palliativ vård syftar till en helhetsvård av hela människan och dennes anhöriga fram till döden. Personen ska få hjälp att leva ett så aktivt liv som möjligt under den sista tiden av livet.

Utbildningsfilmerna är producerade av Palliativt kunskapscentrum och är uppdelade i 8 avsnitt om totalt ca 45 minuter.

Har du frågor eller tankar efter denna utbildning – tveka inte att prata med din chef eller kollega.

Scroll to Top