Synpunkter och klagomål

Ibland uppstår situationer då den som vi ska hjälpa inte är nöjd med våra insatser. Som anställd inom vård och omsorg är det viktigt att lyssna och ta emot synpunkten/klagomålet. Vi ska också informera personen om hur hen går tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål, och vilken hjälp som finns att få.

Missnöjd patient

När en patient har synpunkter eller klagomål

Vårdgivaren ska ta emot och informera patienten om hur hen går tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål, och vilken hjälp som finns att få.

Det finns lagar och regler för vad som gäller men varje kommun/arbetsplats har sina rutiner för hur synpunkter och klagomål ska tas om hand. Ta hjälp av din chef eller kollega om detta uppstår.

Rulla till toppen