Information till dig som chef

Äldre kvinna i rullstol

Hej och välkommen till Göteborgsregionens gemensamma introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!

GR har fått i uppdrag från socialcheferna i våra medlemskommuner att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för att kunna arbeta inom kommunal vård och omsorg.

På denna webbutbildning kan nyrekryterad personal genomföra ett antal viktiga utbildningar som ger dem grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg. Allt innehåll är hämtat från kvalitetssäkrade källor såsom svenskt demenscentrum, SKR, Socialstyrelsen etc.  Vi har paketerat det på en och samma webbsida för att underlätta en snabb och smidig introduktion. Det är du som chef som prioriterar vilka delar av utbildningen som är mest relevanta för din verksamhet.

Vi hoppas att utbildningen är ett gott stöd till dig som chef.

Lycka till!

Nicholas Singleton, enhetschef och Anna Haglund, projektledare.
På uppdrag av Socialcheferna i Göteborgsregionens kommuner

Vid frågor, kontakta nicholas.singleton@goteborgsregionen.se eller anna.haglund@goteborgsregionen.se.

Rulla till toppen